Prawo podatkowe

Pomagamy naszym Klientom zarządzać podatkami oraz eliminować ryzyka podatkowe, tak aby mogli oni skupić się na prowadzeniu działalności gospodarczej.

Zdajemy sobie sprawę, jakim ogromnym obciążeniem dla przedsiębiorców są koszty podatkowe. Absolutnie nie namawiamy do niepłacenia podatków, ale jedynie do racjonalizacji ich wysokości. W każdym przedsiębiorstwie istnieją często niezauważane możliwości obniżenia poziomu obciążeń podatkowych, przy zastosowaniu całkiem prostych mechanizmów, które pozostają w zgodzie z przepisami prawa.

Pomagamy naszym Klientom zarządzać podatkami oraz eliminować ryzyka podatkowe, tak aby mogli oni skupić się na prowadzeniu działalności gospodarczej. Świadczymy przeglądy podatkowe oraz podatkowe due dilligence.

Nasi Klienci mogą liczyć w każdym momencie na nasze wsparcie w zakresie doradztwa podatkowego. Mają oni możliwość bieżącego i natychmiastowego konsultowania problemów i zagadnień podatkowych, a na ich życzenie niezwłocznie przygotowujemy opinie i ekspertyzy. Na bieżąco informujemy też Klientów o zmianach w prawie podatkowym, które są istotne w działalności ich branży, przesyłając im stosowne memoranda.

Skutecznie przeprowadzamy restrukturyzacje i przekształcenia, biorąc pod uwagę korzyści podatkowe, jakie z tego tytułu mogą odnieść nasi Klienci. Pomagamy także naszym Klientom w zarządzaniu ryzykiem związanym z cenami transferowymi.

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach podatkowych, kontrolach podatkowych oraz celno-skarbowych. Przygotowujemy wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych. Występujemy jako pełnomocnicy przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Zdajemy sobie sprawę także z tego, iż żadna dziedzina prawa nie pozostaje całkowicie odseparowana od pozostałych. W związku z tym, przez pryzmat prawa podatkowego patrzymy na prawo cywilne. Stosujemy weryfikację rozwiązań cywilnoprawnych z uwzględnieniem konsekwencji podatkowych.

Współpracujemy z kancelariami podatkowymi na Cyprze, Malcie, Słowacji, a także na Florydzie, gdzie w tym ostatnim przypadku asystujemy w zakładaniu land trustes. Pomagamy naszym Klientom w relokacji ich aktywów, przedsiębiorstw, a także przygotowujemy dla nich korzystne struktury podatkowe.