Historia

Kancelaria została założona w 2006 roku. Od momentu jej otwarcia, świadczy ona pełen zakres usług prawniczych dla klientów lokalnych, krajowych i zagranicznych.

Nasze wartości

Ideą, którą kierowano się przy zakładaniu Kancelarii była wyjątkowa jakość świadczonych usług na poziomie najlepszych Kancelarii za rozsądną cenę. Kompleksowa pomoc prawna w praktykowanych obszarach specjalizacji jest udzielana przez zespół składający się z ekspertów z różnych dziedzin prawa.

Podstawową zasadą działania naszej Kancelarii jest praca zespołowa. Wszyscy nasi prawnicy mogą zwrócić się do każdego innego prawnika o radę. Taka polityka pozwala na określenie najbardziej odpowiedniej linii postępowania w danej sprawie i poprawia skuteczność, tak aby podejmowane kroki były jak najbardziej owocne dla naszych Klientów i spotykały się z ich oczekiwaniami.

Założyciel

Założycielem Kancelarii jest radca prawny dr Dariusz Gibasiewicz - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek prawo); w 2001 roku uzyskał Diploma in an Introduction to English Law and the Law of the European Union wydany przez University of Cambridge we współpracy z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu; w 2003 roku ukończył Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; tytuł radcy prawnego uzyskał w roku 2006; obecnie także adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; stopień doktora nauk prawnych (specjalność: prawo finansów publicznych) uzyskał w 2011 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; prowadził wykłady na uczelniach w Hiszpanii i Portugalii, a także szkolenia dla adwokatów rumuńskich z zakresu prawa unijnego; uczestnik i prelegent krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych; za publikację pt. „Zasada neutralności podatku od wartości dodanej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej” zdobył nagrodę „Złote Skrzydła” Gazety Prawnej za najlepszą książkę z zakresu prawa podatkowego napisaną przez autora poniżej 35 roku życia (2013); w 2017 roku ukończył Szkołę Prawa Hiszpańskiego (Escuela de Derecho Español) organizowaną przez Universidad de Castilla - La Mancha we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim; obecnie uczestnik Studium Prawa Rosyjskiego organizowanego przez Instytut Prawniczy w Sankt Petersburgu we współpracy z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie. Dariusz Gibasiewicz jest także członkiem International Fiscal Association (IFA), International Bar Association (IBA), European Association of Lawyers (EAL; członek Zarządu), European Law Institute (ELI) a także członkiem Komisji Eastern Bars oraz New Technologies działających w ramach Fédération des Barreaux d’Europe. Dariusz Gibasiewicz jest również członkiem Rady Powierniczej Russian Asian Law Association.

Obszary praktyki: prawo podatkowe, prawo finansowe, prawo gospodarcze, prawo własności intelektualnej, prawo międzynarodowe, prawo Unii Europejskiej, prawo handlowe, fuzje i przejęcia, prawo cywilne.

Włada językiem polskim, angielskim, hiszpańskim i rosyjskim. Prowadzi w nich obsługę prawną.