Historia

Kancelaria została założona w 2006 roku. Od momentu jej otwarcia, świadczy ona pełen zakres usług prawniczych dla klientów lokalnych, krajowych i zagranicznych. Kompleksowa pomoc prawna w praktykowanych obszarach specjalizacji jest udzielana przez zespół składający się z ekspertów z różnych dziedzin prawa.

Ideą, którą kierowano się przy zakładaniu Kancelarii była wyjątkowa jakość świadczonych usług na poziomie najlepszych Kancelarii za rozsądną cenę.

Podstawową zasadą działania naszej Kancelarii jest praca zespołowa. Wszyscy nasi prawnicy mogą zwrócić się do każdego innego prawnika o radę. Taka polityka pozwala na określenie najbardziej odpowiedniej linii postępowania w danej sprawie i poprawia skuteczność, tak aby podejmowane kroki były jak najbardziej owocne dla naszych Klientów i spotykały się z ich oczekiwaniami.

Założycielem Kancelarii jest radca prawny dr Dariusz Gibasiewicz - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek prawo); w 2001 roku uzyskał Diploma in an Introduction to English Law and the Law of the European Union wydany przez University of Cambridge we współpracy z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu; w 2003 roku ukończył Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; tytuł radcy prawnego uzyskał w roku 2006; obecnie także adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; stopień doktora nauk prawnych (specjalność: prawo finansów publicznych) uzyskał w 2011 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; prowadził wykłady na uczelniach w Hiszpanii i Portugalii, a także szkolenia dla adwokatów rumuńskich z zakresu prawa unijnego; uczestnik i prelegent krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych; za publikację pt. „Zasada neutralności podatku od wartości dodanej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej” zdobył nagrodę „Złote Skrzydła” Gazety Prawnej za najlepszą książkę z zakresu prawa podatkowego napisaną przez autora poniżej 35 roku życia (2013); w 2017 roku ukończył Szkołę Prawa Hiszpańskiego (Escuela de Derecho Español) organizowaną przez Universidad de Castilla - La Mancha we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim; obecnie uczestnik Studium Prawa Rosyjskiego organizowanego przez Instytut Prawniczy w Sankt Petersburgu we współpracy z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie. Dariusz Gibasiewicz jest także członkiem International Fiscal Association (IFA), International Bar Association (IBA), European Association of Lawyers (EAL; członek Zarządu), European Law Institute (ELI) a także członkiem Komisji Eastern Bars oraz New Technologies działających w ramach Fédération des Barreaux d’Europe.

Obszary praktyki: prawo podatkowe, prawo finansowe, prawo gospodarcze, prawo własności intelektualnej, prawo międzynarodowe, prawo Unii Europejskiej, prawo handlowe, fuzje i przejęcia, prawo cywilne.

Włada językiem polskim, angielskim, hiszpańskim i rosyjskim. Prowadzi w nich obsługę prawną.

 

Oferujemy kompleksową pomoc prawną dla osób fizycznych jak i profesjonalnych podmiotów gospodarczych. Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych i pism procesowych, przygotowywanie umów i udział w negocjacjach, udział w mediacjach, reprezentację przed organami ściągania, sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, a także przed Sądem Najwyższym. Profesjonalnym podmiotom gospodarczym proponujemy nawiązanie współpracy w zakresie stałej obsługi prawnej prowadzonej przez naszą kancelarię.

© Copyright 2019 Gibasiewicz - Kancelaria Prawna
kancelaria@gibasiewicz.pl
Projekt i wykonanie: Artneo.pl