Prawo gospodarcze

Zajmujemy się najważniejszym filarem prawnym działalności gospodarczej naszych Klientów – szeroko pojętym prawem gospodarczym.

Zajmujemy się najważniejszym filarem prawnym działalności gospodarczej naszych Klientów – szeroko pojętym prawem gospodarczym. Nasza specjalizacja w zakresie prawa gospodarczego obejmuje m.in. tworzenie i rejestrację podmiotów gospodarczych, przygotowywanie projektów dokumentów prawnych, w tym listów intencyjnych, ofert handlowych, umów, oświadczeń, protokołów i uchwał.

Bierzemy aktywny udział w negocjacjach oraz w procesie kształtowania treści umów, a także reprezentujemy Klientów w stosunku do ich kontrahentów, instytucji finansowych, pracowników, wierzycieli i dłużników. Zapewniamy także naszym Klientom reprezentację sądową, w tym reprezentację przed Sądem Najwyższym, a także reprezentację w postępowania mediacyjnych i arbitrażowych.

Prowadzimy także spory korporacyjne oraz reprezentujemy udziałowców lub akcjonariuszy odpowiednio na Zgromadzeniach Wspólników lub Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy. Pomagamy naszym Klientom także w przedmiocie ochrony praw autorskich, a także w zakresie prawa nowych technologii.