Ochrona danych osobowych

W związku  z intensywnym rozwojem prawa ochrony danych osobowych świadczymy usługi w zakresie doradztwa prawnego dotyczącego wdrożenia RODO.

W związku  z intensywnym rozwojem prawa ochrony danych osobowych świadczymy usługi w zakresie doradztwa prawnego dotyczącego wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Doradzamy w następującym zakresie:

  • przeprowadzenia analizy stanu obecnego w przedsiębiorstwie,
  • wskazanie braków w istniejących procedurach,
  • wybrania docelowych rozwiązań i opracowanie struktury dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych na podstawie wyników inwentaryzacji danych oraz analizy ryzyka,
  • przygotowania kompleksowych rozwiązań (w tym całości dokumentacji) pozostających w pełnej zgodności z nowymi regulacjami,
  • stworzenia ogólnej polityki w zakresie przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie,
  • przygotowania mechanizmu weryfikacji kontrahentów w zakresie przestrzegania przez nich regulacji dotyczących danych osobowych,
  • bieżącego doradztwa w zakresie wdrażania nowych rozwiązań i pomoc we wszelkich kwestiach prawnych z tym związanych,
  • przeprowadzenia szkolenia dla pracowników, których stanowiska wiążą się z operacjami na danych osobowych.