Prawo medyczne

Nasza praktyka prawa medycznego pomaga naszym Klientom w bezpiecznym prowadzeniu działalności leczniczej. Świadczymy w tym zakresie kompleksową obsługę prawną podmiotów leczniczych oraz praktyk zawodowych. W jej zakres wchodzi bieżące doradztwo dotyczące problemów prawnych pojawiających się w bieżącym funkcjonowaniu podmiotów ochrony zdrowia.

Podejmujemy się również obsługi projektów niestandardowych i wymagających dużej wiedzy i istotnych kompetencji. Reprezentujemy naszych Klientów także przed sądami oraz wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Wyznajemy zasadę, że „lepiej zapobiegać niż leczyć”, co powoduje, iż pomagamy naszym Klientom w przeprowadzeniu audytów prawnych mających na celu ograniczenie ryzyka w różnych obszarach działalności oraz obniżenie kosztów.

Pomagamy także w outsourcingu nierentownych świadczeń, tak aby poprawić kondycję finansową podmiotów leczniczych. Dzielimy się także wiedzą z naszymi Klientami i Ich Pracownikami, prowadząc szkolenia z zakresu prawa medycznego. Tematyka tych szkoleń najczęściej dotyczy bieżących problemów, z którymi stykają się oni w swojej codziennej pracy oraz kluczowych obszarów ryzyka. Doceniamy także konieczność ochrony naszych Klientów na gruncie prawa karnego, pomagając Im w sprawach związanych z odpowiedzialnością karną osób udzielających świadczeń zdrowotnych za negatywne skutki dla życia lub zdrowia pacjentów.

Oferujemy kompleksową pomoc prawną dla osób fizycznych jak i profesjonalnych podmiotów gospodarczych. Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych i pism procesowych, przygotowywanie umów i udział w negocjacjach, udział w mediacjach, reprezentację przed organami ściągania, sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, a także przed Sądem Najwyższym. Profesjonalnym podmiotom gospodarczym proponujemy nawiązanie współpracy w zakresie stałej obsługi prawnej prowadzonej przez naszą kancelarię.

© Copyright 2019 Gibasiewicz - Kancelaria Prawna
kancelaria@gibasiewicz.pl
Projekt i wykonanie: Artneo.pl