Prawo gospodarcze

Zajmujemy się najważniejszym filarem prawnym działalności gospodarczej naszych Klientów – szeroko pojętym prawem gospodarczym. Nasza specjalizacja w zakresie prawa gospodarczego obejmuje m.in. tworzenie i rejestrację podmiotów gospodarczych, przygotowywanie projektów dokumentów prawnych, w tym listów intencyjnych, ofert handlowych, umów, oświadczeń, protokołów i uchwał.

Bierzemy aktywny udział w negocjacjach oraz w procesie kształtowania treści umów, a także reprezentujemy Klientów w stosunku do ich kontrahentów, instytucji finansowych, pracowników, wierzycieli i dłużników. Zapewniamy także naszym Klientom reprezentację sądową, w tym reprezentację przed Sądem Najwyższym, a także reprezentację w postępowania mediacyjnych i arbitrażowych.

Prowadzimy także spory korporacyjne oraz reprezentujemy udziałowców lub akcjonariuszy odpowiednio na Zgromadzeniach Wspólników lub Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy. Pomagamy naszym Klientom także w przedmiocie ochrony praw autorskich, a także w zakresie prawa nowych technologii.

Oferujemy kompleksową pomoc prawną dla osób fizycznych jak i profesjonalnych podmiotów gospodarczych. Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych i pism procesowych, przygotowywanie umów i udział w negocjacjach, udział w mediacjach, reprezentację przed organami ściągania, sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, a także przed Sądem Najwyższym. Profesjonalnym podmiotom gospodarczym proponujemy nawiązanie współpracy w zakresie stałej obsługi prawnej prowadzonej przez naszą kancelarię.

© Copyright 2019 Gibasiewicz - Kancelaria Prawna
kancelaria@gibasiewicz.pl
Projekt i wykonanie: Artneo.pl